Structura organizatorică

Demnitari:

Primar: Ülkei  Zoltán tel. 0733-313006

Viceprimar: Istok Róbert  tel. 0752-137022

Secretar general al comunei

Kovács Rozália tel.0266-245490, mobil 0749-153981

Cabinet  Primar :

Gál Barna –Inspector de specialitate – tel. 0266-245490

Biroul contabilitate, impozite, taxe și achiziții publice:

tel. 0266-245490

Hegyi Melinda -șef birou    tel. 0731-372511

Hegyi Erika-consilier principal

Hegyi Enikő-Juliánna-referent superior

Buzogány Erika-Ágnes-referent superior

Compartiment de asistență socială

tel. 0266-245490

Borboly Mária Ibolya – consilier superior

Compartiment stare civilă și resurse umane

Bobric Elisabeta-consilier principal- ofițer de stare civilă- tel. 0731-372519

Compartiment urbanism, amenajare teritoriu și disciplină în construcții

tel. 0266-245490

Borboly Tibor-referent superior

Compartiment registru agricol și cadastru

tel. 0266-245490

Kádár Enikő-referent superior

Compartiment gospodărire, întreținere, reparații, deservire

Csáki Margit- femeie de serviciu

Kádár Lajos- muncitor calificat

Kádár János- șofer

Compartiment situații de urgență, protecție civilă, securitate și sănătate de muncă

Jobb lldikó-Anna-șef SVSU-tel: 0731-372517

Biblioteca Comunală Mugeni

Pál Apollónia-bibliotecar

Skip to content