Hotărâri – 2018

HOTARARE 1 25.01.2018 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local venituri cheltuieli pentru trim IV 2017.pdf
HOTARARE 2 25.01.2018 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale la Primărie cămine culturale și Biblioteca din comuna Mugeni pentru 2017.pdf
HOTARARE 3 25.01.2018 Privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 2018.pdf
HOTARARE 4 25.01.2018 cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3 01.11.2001 încheiat cu SC FORNETI ROMANIA SRL.pdf
HOTARARE 5 25.01.2018 cu privire la Modificarea hcl NR.43 2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcșionarilor publici.pdf
HOTARARE 6 25.01.2018 privind aderarea Comunei Mugeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunală HARGITA VIZ.pdf
HOTARARE 7 25.01.2018 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018.pdf
HOTARARE 8 25.01.2018 privind aprobarea devizului general aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferente investiției.pdf
HOTARARE 9 25.01.2018 Cu privire la scoaterea la licitație a magazinului din satul Beta comuna Mugeni.pdf
HOTARARE10 25.01.2018 Anexa 5 -Privind BUGETUL GENERAL AL COMUNEI mUGENI ANUL 2018.pdf
HOTARARE10 25.01.2018 Privind BUGETUL GENERAL AL COMUNEI mUGENI ANUL 2018.pdf
HOTARARE11 14.02.2018 Cu privire la aprobarea modului de utilizare a excendentului anului precedent în anul 2018.pdf
HOTARARE12 14.02.2018 Aprobarea Reagulamentului privind regimul finanțelor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit.pdf
HOTARARE13 14.02.2018 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018.pdf
HOTARARE14 14.02.2018 Privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Mugeni.pdf
HOTARARE15 14.02.2018 Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate.pdf
HOTARARE16 14.02.2018 Cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.961 27.02.2009 încheiat cu CABINET MEDICAL Dr. FARKAS – HEGYI EVA.pdf
HOTARARE17 14.02.2018 Privind aprobarea plată cotizație anuală pentru anul 2018 datorată de Comuna Mugeni județul HARGHITA.pdf
HOTARARE18 14.02.2018 Privind aprobarea plată cotizație anuală pentru anul 2018 datorată de Comuna Mugeni județul HARGHITA la Asociația de Dezvoltare Intercomunala S.I.M.D.pdf
HOTARARE19 14.02.2018 Privind aprobarea plată cotizație anuală pentru anul 2018 datorată de Comuna Mugeni județul HARGHITA la Asociația de Dezvoltare Intercomunala GORDON TĂRNAVA.pdf
HOTARARE20 14.02.2018 Privind aprobarea cotizație anuală a Comunei Mugeni județul HARGHITA în favoarea Asociației GAL Homorod-Kukulo LEADER pe anul 2018.pdf
HOTARARE21 14.02.2018 Privind aprobarea cotizație anuale la Asociația Comunelor din Romania- ACOR Filiala Județeană Harghita.pdf
HOTARARE22 14.02.2018 Cu privire la darea în concesiune a unui spațiu destinat funcționării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mugeni.pdf
HOTARARE23 14.02.2018 Cu privire la darea în concesiune din Căminul Cultural al satului Mugeni com Mugeni.pdf
HOTARARE24 22.03.2018 Cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică între comuna Mugeni și cu un avocat.pdf
HOTARARE25 22.03.2018 Pentru aprobarea asocierii U.A.T Comuna Mugeni ciu U.A.T Județul Harghita.pdf
HOTARARE26 22.03.2018 Privind organizarea pazei comunale în cadrul comunei Mugeni județul Harghita în anul 2018.pdf
HOTARARE27 22.03.2018 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local venituri cheltuieli pentru trim I 2018.pdf
HOTARARE28 15.05.2018 Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018.pdf
HOTARARE29 15.05.2018 Privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Comunei Mugeni.pdf
HOTARARE30 15.05.2018 Cu privire la darea în chirie a unor terenuri de proprietate privată al comunei Mugeni din satul Dejuțiu.pdf
HOTARARE31 31.05.2018 Cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1230 28.05.2015.pdf
HOTARARE32 29.06.2018 Cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3 01.11.2001.pdf
HOTARARE33 29.06.2018 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Mugeniîn adunarea Generală al Asociațiilor.pdf
HOTARARE34 29.06.2018 Privind modificarea traseului unui drum de exploatare din satul Aluniș comuna Mugeni.pdf
HOTARARE 35 13.07.2018 Cu privire la aprobarea prețului final al achiziționării imobilului din satul Tăietura comuna Mugeni.pdf
HOTARARE 36 13.07.2018 Cu privire la aprobarea devizului general – Construire grădiniță nouă la școala generală Mugeni.pdf
HOTARARE 37 13.07.2018 Privind aprobarea contului de execuție la bugetul local venituri și cheltuieli pentru trimestrul II al anului 2018.pdf
HOTARARE 38 13.07.2018 Privind modificarea structurii organizatorice și funcționale a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 39 31.08.2018 Privind aprobarea încheierii contractului de comodat cu Asociația Agyagfalvi Jövőt Szövő Egyesület.pdf
HOTARARE 40 21.09.2018 Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018.pdf
HOTARARE 41 21.09.2018 Pentru aprobarea asocierii U.A.T Comuna Mugeni cu U.A.T jud. Harghita în vederea unui sistem de supraveghere video pe DJ137.pdf
HOTARARE 42 21.09.2018 Privind aprobarea devizului general- Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din comuna Mugeni jud Harghita.pdf
HOTARARE 43 21.09.2018 Privind aprobarea devizului general- Construire Sală de sport și amenajare miniteren sport în sat. Lutița comuna Mugeni județul Harghita.pdf
HOTARARE 44 21.09.2018 Privind aprobarea numirii a unui reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Mugeni care face parte den Comisia de evaluare și control.pdf
HOTARARE 45 21.09.2018 Privind aprobarea numirii a unui reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Mugeni care face parte din Consiliul de Administrație Scolii Gimnaziale Mugeni.pdf
HOTARARE 46 31.10.2018 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local venituri și cheltuieli pentru trim III 2018.pdf
HOTARARE 47 14.12.2018 Cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018.pdf
HOTARARE 48 14.12.2018 Privind aprobarea contului de execuție al bugetului – venituri și cheltuieli- pentru luna noiembrie al anului 2018.pdf
HOTARARE 49 14.12.2018 Privind stabilirea pentru anul 2019 a nivelurilor impozzitelor și taxelor locale.pdf
HOTARARE 50 14.12.2018 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale 2019.pdf
HOTARARE 51 14.12.2018 Privind aprobarea organigramei a numărului de posturi și statului de funcții.pdf
HOTARARE 52 14.12.2018 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2019.pdf
HOTARARE 53 14.12.2018 Privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 2019 al comunei Mugeni.pdf
HOTARARE 54 14.12.2018 Privind solicitarea avizului pentru aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 pentru Scoala Gimnazială Mugeni.pdf
HOTARARE 55 14.12.2018 Privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor proprietate publică și privată aparținând comunei Mugeni.pdf
Skip to content