Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Mugeni

Comisia pentru Administraţia Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii şi Liniştii Publice, a Drepturilor Cetăţenilor:

Szigyártó János Attila – președinte
Szilágyi Ferenc – secretar
Szélyes Zoltán – membru
Tóásó Kálmán – membru
Borók Dénes– membru

 

Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget-Finanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecţia Mediului, Servicii şi Comerţ:

Tóásó László – președinte
Istók Róbert – secretar
Sala János– membru
Hegyi Péter-Zsolt – membru
Ilyés Ferenc-Zsolt– membru

 

Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement:

Kovács Árpád– președinte
Szabó-Benedek Emese– membru
Istók Róbert. – membru
Téglás Zoltán – membru
Szilágyi Ferenc – membru

Skip to content