PRESTATOR DE SERVICII FUNERARE

Prestator servicii funerare:

  • Nume firma : SC. SOMORAI TEMETKEZESI VALLALAT SRL
  • Adresa :  Com.Mugeni, sat,Dobeni nr.43,jud.Harghita

Lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor:

Cerere:

  •  Act de identitate  administrator firmă      
  • Certificat de înregistrare ORC      
  • Cartea de identitate a autovehiculului      
  • Certificat de înmatriculare a autovehicului      
  • Declarație pe propria răspundere a tanatopractorului      
  • Autorizație sanitară de functionare pentru activități de înmormantare (cimitire)

Skip to content