Hotărâri – 2021

HOTARARE 1 2021 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei Mugeni aferent anului 2020 fara anexe
HOTARARE 2 2021 Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Mugeni la 31 decembrie 2020
HOTARARE 3 2021 Privind aprobarea Strategiei de desvoltare integrată a comunei Mugeni, pe perioada 2021-2027
HOTARARE 4 2021 Privind aprobarea Listei de partizi cu volumul de masă lemnoasă care urmează a se recolta și valorifica în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică
HOTARARE 5 2021 Privind aprobarea constituirii pe anul 2021 a unui fond de accesibilitate a fondului forestier proprietate publica a Comunei Mugeni
HOTARARE 6 2021 Privind stabilirea modului de întocmire și ținerea la zi a Registrului agricol al comunei Mugemi, județul Harghita
HOTARARE 7 2021 Privind punerea la dispozitia ,, Sistem informțional pentru managementul integrat al apelor – etapa II ”
HOTARARE 8 2021 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, la nivelul comunei Mugeni, județul Harghita
HOTARARE 9 2021 Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului de asistență socială din comuna Mugeni, județul Harghita, în anul 2021
HOTARARE 10 2021 Privind acordarea dreptului de acces pentru utilizarea domeniului public al comunei Mugeni, de către SC RCS RDS SA în vederea extinderii rețelei de comunicații electronice
HOTARARE 11 2021 Privind aprobarea rețelei școlare, la nivelul comunei Mugeni, județul Harghita, pentru anul școlar 2021 2022
HOTARARE 12 2021 Privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali ai comunei Mugeni și modelului semnului distinctiv al calității acestora
HOTARARE 13 2021 Privind constatarea dreptului de proprietate privată al Comunei Mugeni asupra unui teren situat în comuna Mugeni
HOTARARE 14 2021 Privind modificarea HCL nr 68 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul familiei ocupaționale Administratie
HOTARARE 15 2021 Privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mugeni
HOTARARE 16 2021 Pentru stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și contractuale nou introduse în statul de funcții
HOTARARE 17 2021 Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 220, a secțiunii de dezvoltare din excendentul anilor precedenți al bugetului local al Comunei Mugeni
HOTARARE 18 2021 Privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din Cadrul Consiliului local al comunei Mugeni,precum și a delegaților sătești
Hotărârea 19-2021 privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Mugeni
HOTARARE 20 2021 Privind modificarea HCL nr 63 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
HOTARARE 21 2021 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a obiectivului Capela Mortuală din satul Lutița, comuna Mugeni, către Parohia Reformată Lutița
HOTARARE 22 2021 Privind propunerea de trecere în proprietate personală a unui teren intravilan, situat în comuna Mugeni, persoanelor îndreptățite
HOTARARE 24 2021 Privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora, la nivelul UAT Comuna Mugeni
HOTARARE 25 2021 Privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta și valorifica în anul 2021 din fondul forestier, proprietate publică a comunei Mugeni
HOTARARE 26 2021 Privind revocarea HCL 73 2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal și a numerotării stradale
HOTARARE 27 2021 Privind revocarea HCL 13 2021 Privind constatarea dreptului de proprietate privată al comunei Mugeni asupra unui teren situat în comuna Mugeni
HOTARARE 28 2021 Cu privire la aprobarea parametrilor tehnici ai imobilului Cămin Cultural din satul Beta
HOTARARE 29 2021 Privind închirierea prin licitație publică a Terenului de fodbal situat în satul Lutița
HOTARARE 30 2021 Privind închirierea prin licitație publică a Remizei PSI și terenul aferent, situat în satul Mugeni
HOTARARE-31-2021-Privind-aprobarea-achizitionarii-a-doua-autoutilitare-necesare-pentru-buna-desfasurare-a-activitatilor-publice-locale-la-nivelul-comunei-Mugeni
HOTARARE-32-2021-Privind-aprobarea-platii-cotizatiei-anuale-datorata-de-comuna-Mugeni-jud-Harghita-catre-ADI-SIMD-Harghita-pe-anul-2021
HOTARARE-33-2021-Privind-aprobarea-platii-cotizatiei-anuale-datorata-de-comuna-Mugeni-jud-Harghita-catre-Asociatia-GAL-Homorod-kukulio-LEADER-pe-anul-2021
HOTARARE-34-2021-Privind-aprobarea-platii-cotizatiei-anuale-datorata-de-comuna-Mugeni-jud-Harghita-catre-Asociatia-Comunelor-din-Romania-ACOR
HOTARARE-35-2021-Privind-aprobarea-platii-cotizatiei-anuale-datorata-de-comuna-Mugeni-jud-Harghita-catre-ADI-Hargita-Viz
HOTARARE-36-2021-Privind-aprobarea-modului-de-utilizare-a-excedentului-bugetar-din-anul-precedent-in-anul-2021
HOTARARE 37 2021 Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni,2021
HOTARARE-38-2021-Privind-aprobarea-cuantumului-si-a-numarului-de-burse-scolarece-se-vor-acorda-elevilor-din-invatamantul-preuniversitar-2020-2021
HOTARARE 39 2021 Privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Comunei Mugeni
HOTARARE-40-2021-Privind-indexarea-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-2022-cu-rata-inflatiei-26
HOTARARE-41-2021-Privind-revocarea-HCL-nr-21-2021-privind-aprobarea-atribuirii-in-folosinta-gratuita-a-obiectivului-Capela-mortuala-din-satul-Lutita
HOTARARE-42-2021-Privind-aprobarea-scoaterii-din-functiune-in-vederea-casarii-si-valorificarii-a-unor-mijloace-fixe-din-patrimoniul-comunei-Mugeni
Skip to content