Hotărâri – 2020

Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe trimestrul IV al anului 2020
Hotărârea nr. 2/2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei Mugeni aferent anului 2020
Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea scutirii taxei PSI pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mugeni
Hotărârea nr. 4/2020 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren înscris în CF nr. 50906/Lutița proprietate publică a Comunei Mugeni
Hotărârea nr. 5/2020 cu privire la acordarea dreptului de uz, cu titlu gratuit, pentru ocuparea în totalitate 1 mp suprafață de teren, pe durata existenței construcției, identificat prin CF 50845 sat. Mugeni și ocuparea temporară a 56 m reprezentând 22,40 mp suprafață de teren pe durata efectuării lucrărilor de construcții, din domeniul public al Comunei Mugeni, pentru Societatea Comercială Hausdorf Step SRL, în vederea executării lucrărilor ” Alimentarea cu energie electrică a halei de producție a SC Hausdorf Step SRL
Hotărârea nr. 6/2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020
Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei școlare la nivelul comunei Mugeni, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 8/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate în cadrul Compartimentului social, stare civilă și resurse umane în anul 2020
Hotărârea nr. 9/2020 cu privire la aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar dinanul precedent în anul 2020
Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mugeni pe anul 2020
Hotărârea nr. 11/2020 cu privire la prelungirea duratei Contractului de închiriere încheiat între Comuna Mugeni și Cabinetul Medical Dr Farkas-Hegyi Éva
© Copyright 2020 | All Rights Reserved. Created by LeadingSoft