Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Mugeni

Comisia pentru Administraţia Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii şi Liniştii Publice, a Drepturilor Cetăţenilor:

SZILÁGYI FERENC – preşedinte

SZÉLYES ZOLTÁN – secretar

TÓÁSÓ KÁLMÁN – membru

SZIGYÁRTÓ JÁNOS-ATTILA – membru

BORÓK DÉNES – membru

 

Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget-Finanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecţia Mediului, Servicii şi Comerţ:

TOÁSÓ LÁSZLÓ – preşedinte

DOBAI BÉLA – secretar

KOVÁCS ÁRPÁD – membru

BARTOS MIKLÓS – membru

ILYÉS FERENC-ZSOLT – membru

 

Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement:

KOVÁCS ÁRPÁD – preşedinte

HEGYI PÉTER-ZSOLT – secretar

NAGY BOGLÁRKA ÁGNES – membru

KÖVECSI ALBERT – membru

SZILÁGYI FERENC – membru

Skip to content