PRIMARIA COMUNEI MUGENI

Judetul Harghita

ANUNTURI DE ACHIZITIE

» Inapoi

Finantare nerambursabila 2018 Data publicarii: 03.04.2018

Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mugeni, sat Mugeni nr. 150, Mugeni, judetul Harghita telefon 0266/245490, fax 0266/245430, e-mail: primmug@yahoo.com. Primaria Comunei Mugeni invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatie constituite conform legii care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, tineret, sport, culte religioase, sprijinirea activitatilor asociatiilor pompierilor voluntari. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila a proiectelor din domeniile: cultura, tineret, sport, culte religioase, sprijinirea activitatilor asociatiilor pompierilor voluntari, pe anul 2018 este prevazuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. Sursa de finantare a contractului si valoarea: bugetul local;- valoare: 93.600 lei. Durata proiectelor: anul 2018. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 16.04.2018, ora 15.00. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: comuna Mugeni, sat Mugeni, nr. 150, jud. Harghita. Selectia si evaluarea proiectelor in vederea obtinerii finantarii nerambursabile se vor face de catre comisia de evaluare, in perioada 17.04.2018 - 20.04.2018.