PRIMARIA COMUNEI MUGENI

Judetul Harghita

AGRICULTURA

    Trasaturile principale ale agriculturii sunt in concordanta cu elementele caracteristice ale zonei agro-economice in care se gaseste teritoriul studiat. Prezinta ca element dominant profilarea in directia productiei de cereale si cresterea animalelor.
    Organizatoric, activitatea de productie se desfasoara în mici gospodarii individuale.
    Teritoriul comunei cuprinde suprafata totala de 6877 ha. Structura teritoriului pe categorii de folosinta prezinta urmatorul aspect:

    Suprafata totala dupa modul de folosinta - ha
 • Suprafata totala - 6877 ha
 • Total agricol - din care:
  • arabil - 4759 ha
  • pasuni - 2205 ha
  • fanete - 864 ha
  • livezi - 41 ha
 • Total fond forestier - 1807 ha
 • Total alte terenuri - 311 ha
    Reiese ca terenul agricol reprezinta o pondere de 69.2% în timp ce fondul forestier reprezinta 26.3%.
    Repartizarea terenului agricol si arabil pe categorii de gospodarii evidentiaza urmatoarele aspecte.
 • Total comuna   
  • agricol - 4759 ha
  • arabil - 2205
 • gosp. persoanelor juridice
  • agricol - 123 ha
  • arabil - 22 ha
 • gosp. agricole individuale
  • agricol - 4636 ha
  • arabil - 2183
    Efectivele de animale pe total agricultura sunt repartizate de urmatoarele specii de animale:
 • Bovine total - 1210 capete - din care:
  • vaci - 710 capete
  • juninci - 40 capete
 • Porcine total - 1350 capete - din care:
  • scroafe - 45 capete
 • Ovine total - 3480 capete - din care:
  • oi si mioare - 3100 capete
  • care cu lana fina si semifina - 380 capete
 • Caprine total - 120 capete
 • Cabaline total - 360 capete
 • Pasari total - 11000


» Informare in atentia detinatorilor de ferme familiare - Informare in atentia detinatorilor de ferme familiare